Воскресенье, 21.04.2019
Мой сайт
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
 • Страница 1 из 1
 • 1
Форум » Test category » Lingvopol » Тестовый форум (Тестовое сообщение)
Тестовый форум
lingvopol888Дата: Понедельник, 02.09.2013, 14:00 | Сообщение # 1
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 104
Репутация: 14
Статус: Offline
Проба пера

Дешевый перевод – повод для беспокойства
 
OlgaДата: Пятница, 06.09.2013, 15:09 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
пробный текст
 
palmiraДата: Понедельник, 15.09.2014, 16:03 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Репутация: 8
Статус: Offline
все работает smile
 
mariaДата: Вторник, 23.09.2014, 13:14 | Сообщение # 4
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Репутация: 20
Статус: Offline
працює smile
 
super-perevodДата: Воскресенье, 22.03.2015, 15:19 | Сообщение # 5
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 3
Статус: Offline
NOWY kodeks celyUkrainy
praktyczneomówienie zmian

1stycznia 2004 roku wszedł w życie nowy kodeks celny Ukrainy, przez
trzy lata dyskutowany w parlamencie ukraińskim. Prezydent Ukrainy
podpisał go dopiero 11 lipca 2002 r po uwzględnieniu licznych uwag,
w tym dotyczących przesunięcia daty wprowadzenia.
Koniecznośćopracowania znaczącej ilości aktów normatywnych niezbędnych dla
wprowadzenia w życie nowego Kodeksu (ponad 50 postanowień GM
Ukrainy, tyleż samo Państwowej Służby Celnej, jak również i
rozporządzeń rządu) była jedną z przyczyn opóźnienia
wprowadzenia Kodeksu w życie o ponad rok.
NowyKodeks Celny Ukrainy (dalej – KCU) jest prawie trzykrotnie
obszerniejszy od poprzedniego. Niektóre zagadnienia w nowym KCU są
potraktowane bardziej szczegółowo. Dotyczy to rozdziałów
„Przepisy ogólne”, „Kontrola celna”, „Odprawa celna”,
„Przemieszczanie towarów i środków transportu przez granicę
celną Ukrainy”, „Dysponowanie towarami pod kontrolą celną”,
„Naruszenie przepisów celnych i odpowiedzialność”,
„Odpowiedzialność karna w sprawach o nieprzestrzeganie przepisów
celnych”.
Nowy KCU zawiera szereg nowych rozdziałów, amianowicie: Procedury celne towarów przemieszczanych przez granicę
celną Ukrainy różnymi rodzajami środków transportu, Działalność
przedsiębiorcza w zakresie świadczenia usług w zakresie
deklarowania towarów i środków transportu w przewozie towarów,
przemieszczanych przez granicę celną Ukrainy lub pozostających pod
kontrolą celną, Reżym celny na towary i środki transportu
przemieszczane przez granicę celną Ukrainy, Zasady przemieszczania
i opodatkowania towarów przemieszczanych przez granicę celną
Ukrainy przez podróżnych, Kontrola przemieszczania przez granicę
celną Ukrainy towarów zawierających przedmioty prawa własności
intelektualnej, Wartość celna towarów, Metody określania wartości
celnej towarów, Kraj pochodzenia towarów, Statystyka celna,
Ukraińska klasyfikacja towarów w handlu zagranicznym, Weryfikacja
certyfikatów pochodzenia towarów z Ukrainy.
Nowykodeks praktycznie nie zawiera norm związanych z opodatkowaniem
towarów i środków transportu, przemieszczanych przez granicę
celną. Zdaniem ustawodawcy zagadnienia te przed przyjęciem Kodeksu
Podatkowego Ukrainy powinny być regulowane przez akty ustawodawcze
jak np. ustawy „O jednolitej taryfie celnej”, „O podatku od
wartości dodanej”, „O jednolitej opłacie pobieranej w punktach
przekroczenia państwowej granicy Ukrainy”, Dekret Gabinetu
Ministrów Ukrainy „O podatku akcyzowym” i inne).
W 2004r. nie przestały być pobierane opłaty celne za odprawę towarów,
ponieważ w 2004 roku nadal obowiązują artykuły 47, 76, 77, 85,
86, 87 poprzedniego Kodeksu Celnego Ukrainy, zgodnie z Ustawą o
budżecie Ukrainy na 2004 rok. Zgodnie z nowym KCU (od 2005 roku)
pobierane będą tylko:
 • opłata za odprawę celną towarów i środków transportu w innym miejscu
  niż znajduje się organ celny lub poza czasem pracy, ustalonym dla pracy organów celnych (art. 71),
 • opłata za ochronę i konwój towarów przez organy celne (pod strażą)
  (art. 163), (Instrukcja o organizacji i trybie ochrony i konwoju towarów przez pododdziały straży celnej Państwowej Służby Celnej zatwierdzona zarządzeniem Państwowej Służby Celnej Ukrainy z dnia 20.08.2003 nr 565.).

Добавлено (22.03.2015, 15:10)
---------------------------------------------
Do zagadnień ważniejszych, uregulowanych w nowym kodeksie należy
ustanowienie ustawą pojęcia „reżim celny” oraz trybu
zastosowania 13 reżimów celnych. Teraz mówiąc o towarze, który
podlega kontroli organów celnych, można się odwoływać do tego
reżimu celnego, zgodnie z którym dany towar został odprawiony lub
jest odprawiany. Ważnym jest też ustanowienie uznanych za zgodne z
GATT metod określenia wartości celnej oraz uregulowanie zagadnienia
klasyfikacji towarów w handlu zagranicznym.
Szczególnie należy zwrócić uwagę na aspekty działalności organów celnych
związane z ochroną prawa, które są przewidziane nowym Kodeksem
Celnym. Służba celna w maju 1998 roku wniosła do parlamentu
projekt, który określał ją jako pełnoprawną strukturę z prawem
do działalności operacyjno-śledczych (co odpowiada praktyce
międzynarodowej). W trakcie procesu ustawodawczego projekt kodeksu
celnego stopniowo tracił fragmenty dotyczące ochrony porządku
publicznego, ponieważ funkcje te w Ukrainie już rozdzielono (nieraz
są nawet zdublowane). Funkcje ochrony porządku publicznego w
Ukrainie wykonywane są przez Służbę Bezpieczeństwa, Policję
Podatkową Państwowej Administracji Podatkowej, MSW i Straż
Graniczną. 
PaństwowaSłużba Celna Ukrainy ma obecnie wyłącznie funkcje kontrolujące z
prawem nałożenia sankcji administracyjnych (uprzedzenie, kara i
konfiskata, jak było i wcześniej), ale w Kodeksie Celnym jest sporo
norm, które miały na celu nadanie jej funkcji ochrony prawa celnego
i właśnie one pozwalają celnikom na dokonywanie kontroli na
obszarze celnym Ukrainy towarów dopuszczonych do obrotu.

Добавлено (22.03.2015, 15:10)
---------------------------------------------
Rozdział I. Przepisyogólne

Część1. Podstawowe zagadnienia celne
Część2. Struktura i organizacja działalności Służby Celnej Ukrainy 
Część3. Relacje służb celnych, specjalistycznych placówek i organizacji
celnych z innymi organami władzy państwowej, organami samorządu
terytorialnego oraz przedsiębiorstwami i obywatelami
Część4. Udzielanie informacji i konsultowanie w zakresie spraw celnych 
Część5. Współpraca międzynarodowa w zakresie spraw celnych 
Należyszczególnie podkreślić, że po raz pierwszy w tym kodeksie
określone są terminy wchodzenia w życie ustaw i innych aktów
normatywno-prawnych (art. 9) i regulacje szczegółowe działania
prawa w zakresie spraw celnych (art. 10).
Szczególnąuwagę należy zwrócić na artykuł 1, ponieważ właśnie w nim
podane są określenia podstawowych terminów (pojęć), którymi
operuje Kodeks. W porównaniu z poprzednią redakcją, nastąpiły
tutaj znaczne zmiany.
Od2004 roku wszystko, co jest przemieszczane przez obszar celny Ukrainy
jest towarem, w tym wartości dewizowe, wartości kulturalne, energia
elektryczna, cieplna i in. oraz środki transportu, z wyłączeniem
środków transportu wykorzystywanych wyłącznie do przewozu
pasażerów i towarów przez obszar celny Ukrainy (punkty 39, 40 art.
1). To znaczy przez obszar celny Ukrainy jest przemieszczany tylko
towar i środek transportu, który go przemieszcza lub środek
transportu przewożący pasażerów. 
Bardziejprecyzyjnie określono uczestnika działalności handlu
zagranicznego. Pojęcie przedsiębiorstwa obejmuje teraz oprócz osób
prawnych również obywateli prowadzących działalność bez
utworzenia osoby prawnej, co odpowiada obowiązującemu określeniu
podmiotów działalności gospodarczej (rozporządzenie GM z dnia
25.05.1998 nr 740 „O trybie państwowej rejestracji podmiotów
działalności gospodarczej”);
Sąsformułowane określenia przewoźnika, osoby fizycznej,
ekspres-przewoźnika, pracowników przedsiębiorstwa i osoby
upoważnionej.
Sformułowanopojęcie „reżim celny”, który Państwowa Służba Celna Ukrainy
wykorzystuje od dawna w aktach normatywnych.
Dooddzielnej kategorii zaliczono pojęcie „przedmiotów” (punkt 33
art. 1), do których zaliczono rzeczy osobiste, towary, w tym środki
transportu (pkt. 39 art. 1 i pkt. 40 art. 1).

Z jednej strony stosuje się pojęcie towaru – tj. tego wszystkiego
co jest przemieszczane przez granicę, a z drugiej – wchodzi to do
pojęcia przedmiotu. Przez wprowadzenie określenia „przedmioty”
próbowano oddzielić od ogólnego pojęcia towarów, towary które
są przemieszczane przez podróżnych. Nieco wyjaśnia tę sprawę
ustawa z dnia 13.09.2001 nr 2681-III „O trybie przywozu
(przekazywania) do Ukrainy, odprawy celnej i opodatkowania rzeczy
osobistych, towarów i środków transportu, które są przywożone
(przekazywane) przez podróżnych na obszar celny Ukrainy”.
Dopłatnych usług zgodnie z art. 32 należą konsultacje w zakresie
zagadnień celnych, a także udostępnianie tekstów opublikowanych
aktów prawnych. Rozporządzeniem GM Ukrainy z dnia 25 grudnia nr
1952 przewidziano udzielanie konsultacji w zakresie przepisów
celnych, określenia kodu towaru, wartości celnej, certyfikatów
pochodzenia, zaliczenia towarów do wykazów kontrolowanych towarów
itp. przez Państwową Służbę Celną, która wspólnie z
Ministerstwem Gospodarki i ds. Integracji Europejskiej oraz
Ministerstwem Finansów określi ceny tych usług.
Informacjeo przepisach prawnych w zakresie spraw celnych (nazwa aktu, jego
główne przepisy, informacja o opublikowaniu) mają być udzielane
bezpłatnie przez organy celne na życzenie osób zainteresowanych
zgodnie z art. 31 .

Добавлено (22.03.2015, 15:11)
---------------------------------------------
Rozdział II. KontrolacelnaCzęść6. Organizacja kontroli celnej
Część7. Strefy kontroli celnej
Część8. Kontrola celna
Cześć9. Szczegółowe postępowanie w kontroli celnej
Nowykodeks znacznie rozszerzył pojęcie kontroli celnej.
Wcześniejkontrola celna była dokonywana w następujących formach:

 • kontrola dokumentów, niezbędnych dla dokonania kontroli celnej,

 • oględziny celne (w tym rewizja osobista) oraz ponowna rewizja,

 • kontrola obrotu towarów przemieszczanych przez granicę celną Ukrainy.


Terazzostała uzupełniona następującymi formami (art. 41):
 • przesłuchiwanie podróżnych i pracowników przedsiębiorstw (art. 41),

 • kontrola systemu sprawozdawczości i ewidencji towarów przemieszczanych
  przez granicę celną Ukrainy oraz terminowości, wiarygodności
  rzetelności naliczonych i uiszczonych podatków i należności
  pobieranych podczas przemieszczania towarów przez granicę celną
  Ukrainy,

 • oględziny terenu i miejsc, w których znajdują się lub mogą znajdować
  towary i środki transportu, podlegające kontroli celnej lub
  prowadzona jest działalność, której kontrolowanie ustawowo
  powierzono organom celnym.


Realizacja ostatnich dwóch form kontroli celnej możliwajest wyłącznie w drodze wyjazdowych kontroli działalności
podmiotów handlu zagranicznego (trybu ich dokonywania dotyczy dekret
Prezydenta z dnia 23/07/1998 nr 817/98 „O niektórych
przedsięwzięciach w zakresie liberalizacji działalności
gospodarczej”).
Zgodniez art. 42 niezbędny zakres kontroli celnej samodzielnie określają
organy celne.
Określonoterminy zgłoszenia organowi celnemu towarów i środków transportu
oraz dokumentów do nich, dla przeprowadzenia kontroli celnej (art.
44) – nie później niż na trzy godziny po przybyciu wymienionych
towarów i środków transportu do miejsca siedziby organu celnego.
Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z trybem i na
warunkach, określonych przez rozporządzenie GM Ukrainy z dnia 26
marca 2003 r. nr 377.
Nieprzedstawienie dokumentów, niezbędnych dla przeprowadzenia kontroli
celnej (art. 330) jest naruszeniem przepisów celnych.
Zwracamyuwagę na art. 46 i związany z nim artykuł 61. Zgodnie z nimi
pracownicy organów celnych, w celu przeprowadzenia kontroli celnej,
mają prawo wolnego dostępu na teren lub do tych pomieszczeń
każdego przedsiębiorstwa niezależnie od formy własności, gdzie
znajdują się lub mogą się znajdować towary podlegające kontroli
celnej. Np. jeżeli przedsiębiorstwo przechowuje towary podlegające
kontroli celnej (np. kupiło na terytorium Ukrainy i przekazało do
magazynu importowany towar, który przekroczył granicę bez
dokonania kontroli celnej), to celnicy w przypadku uzyskania
informacji o tym, mogą kontrolować tereny lub pomieszczenia tego
przedsiębiorstwa w celu ujawnienia tego towaru.
W art.48-50 i 329 bardziej sprecyzowano pojęcie strefy kontroli celnej i
odpowiedzialności za naruszenie porządku prawnego w strefie
kontroli celnej.
Strefykontroli celnej bywają tymczasowe i stałe. Przy dokonywaniu
kontroli i odprawy w stałych strefach, opłaty za odprawę celną
towarów i środków transportu znajdujących się poza miejscem
siedziby organów celnych lub poza czasem pracy organów celnych, nie
powinny być pobierane.
RozporządzeniemGM Ukrainy z 25 grudnia 2002 r. nr 1947 zatwierdzono tryb utworzenia
stref kontroli celnej i ich funkcjonowania oraz tryb wydawania
pozwoleń na umiejscowienie w strefach kontroli celnej budowli i
obiektów infrastruktury należących do innych, niż celnych organów
władzy państwowej, dokonujących kontroli podczas przemieszczania
towarów przez granicę celną Ukrainy.
Wdrugiej części art. 63 „Czynności na towarach i środkach
transportu, w stosunku do których odprawa celna nie została
zakończona” ustanowiono, że organy celne z własnej inicjatywy
lub z inicjatywy organów sprawiedliwości mają prawo żądać
dokonania załadowania, rozładowania, przeładowania, usunięcia
uszkodzeń opakowania, rozpakowania, konfekcjonowania towarów. W
takiej sytuacji wydatki na przeprowadzenie powyższego są pokrywane
przez organ z inicjatywy którego były one przeprowadzone, za
wyłączeniem tych przypadków, kiedy w rezultacie ujawniono
naruszenie przepisów prawnych.

Добавлено (22.03.2015, 15:12)
---------------------------------------------
Równocześnieartykuł 63 stoi w sprzeczności z:

 • artykułem 44 w części, która mówi, że towar powinien być poddany
  kontroli celnej, częścią 2 art. 139: „…operacje w zakresie rozładunku, załadunku, przeładunku i inne niezbędne dla dokonania kontroli celnej i odprawy celnej towarów, są dokonywane przez przedsiębiorstwa kolejowe na swój koszt”,
 • pkt. 5 art. 146: „Osoby przemieszczające towary objęte kontrolą
  celną transportem samochodowym są zobowiązane: … w razie konieczności na swój koszt dokonywać rozładowania, załadowania, rozpakowywania i opakowywania towarów…” ,
 • częścią 4 art. 151: „…rozpakowanie i przedstawienie do rewizji,
  przepakowanie i przechowywanie są dokonywane przez przedsiębiorstwa łączności pocztowej Ukrainy na swój koszt…”,
 • częścią 3 art. 152: „…ich rozpakowanie i przedstawienie do rewizji,
  przepakowanie i przechowywanie jest dokonywane przez odpowiednich przewoźników na swój koszt…”


Uwzględniającto, że organy celne nie mają środków na takie wydatki, można
uznać za deklaratywną część 2 art. 63.

Rozdział III. Odprawacelna

Część10. Przepisy ogólne
Część11. Deklarowanie
Zgodniez pkt. 14 art. 1 „odprawa celna” to wykonywanie przez służby
celne czynności związanych z zabezpieczeniem wyników kontroli
celnej, a w art. 70 określono, że celem odprawy celnej jest
potwierdzenie informacji, uzyskanych podczas kontroli celnej towarów
i środków transportu, przemieszczanych przez granicę celną
Ukrainy i udokumentowanie rezultatów takiej kontroli. To znaczy
odprawa celna jest zatwierdzeniem rezultatów kontroli celnej. Formą
kontroli celnej może być ładunkowa deklaracja celna, deklaracja
pasażerska, a także sprawdzenie w przedsiębiorstwie systemu
sprawozdawczości i ewidencji towarów, przemieszczanych przez
granicę celną Ukrainy itp.
Należy zwrócić uwagę, że chociaż operacje wzakresie odprawy celnej, tryb ich przeprowadzenia oraz formy
deklaracji celnych i innych dokumentów zastosowanych podczas odprawy
celnej towarów i środków transportu oraz tryb ich wypełnienia są
określane przez GM, to zmian w trybie dokonywania odprawy celnej
towarów nie ma, a jedynie zmieniają się przepisy regulujące te
zagadnienia (np. zarządzenie Państwowej Służby Celnej Ukrainy z
dnia 14.10.2002 r. nr 561 „O zatwierdzeniu Trybu dokonania kontroli
celnej i odprawy celnej towarów oraz środków transportu z
zastosowaniem ładunkowej deklaracji celnej” z późniejszymi
zmianami i uzupełnieniami).
Biorącpod uwagę przepisy art. 71 można mówić o trzech rodzajach reżimów
przeprowadzenia odprawy celnej.
I typ –odprawa celna towarów przemieszczanych przez granicę celną Ukrainy
przez rezydentów i nierezydentów (z wyłączeniem podróżnych).
II typ -odprawa celna środków transportu (wykorzystywanych do przewozu
pasażerów i towarów przez granicę celną Ukrainy, ponieważ te
które nie są wykorzystywane dla ww. celów są towarami).
IIItyp – odprawa celna towarów przemieszczanych przez granicę celną
przez podróżnych. Właśnie w tym przypadku można mówić o
odprawie celnej przedmiotów dzielących się na rzeczy osobiste i
towary, w tym środki transportu.
Zgodniez art. 72 odprawa celna rozpoczyna się od złożenia organowi
celnemu deklaracji celnej (oraz wszystkich niezbędnych dokumentów i
informacji). Zgodnie z art. 78 powinna ona być przeprowadzona przez
organ celny z reguły w ciągu jednej doby od momentu przedstawienia
towarów i środków transportu podlegających odprawie celnej,
złożenia deklaracji celnej oraz wszystkich niezbędnych dokumentów
i informacji (w praktyce – od momentu przyjęcia dokumentów przez
urząd celny ). Obowiązują z tej daty kurs walutowy NBU i normy
prawne stosowane przez organ celny dla odprawy celnej towaru (art.
10).

Добавлено (22.03.2015, 15:12)
---------------------------------------------
Jeżeli organ celny zgodnie z art. 75, na pisemne zlecenie kierownika tego
organu celnego (lub jego zastępcy) będzie pobierał próbki i wzory
towarów do badania (analizy, ekspertyzy) to w ciągu jednej doby
odprawa celna nie zostanie przeprowadzona. Organy celne nie pokrywają
wydatków poniesionych przez deklarującego w związku z pobraniem
próbek i wzorów towarów objętych kontrolą celną. Zniesiono
dotychczasową zasadę, że pobieranie próbek i wzorów, ich badanie
i dysponowanie nimi nie powinno bez uzasadnienia wstrzymywać
przepuszczania towarów przez granicę. 
Należyzwrócić uwagę na to, że w art. 75 mówi się o pobieraniu próbek
i wzorów przez odpowiednie organy kontroli państwowej (dla
dokonania tych odpowiednich rodzajów kontroli), o pobieraniu próbek
i wzorów przez deklarujących (dla określenia rodzajów kontroli i
innych celów) oraz o pobieraniu próbek i wzorów przez organy celne
do celów kontroli celnej i odprawy celnej (co w odróżnieniu od
poprzednich przypadków jest dokonywane z reguły podczas odprawy
celnej).
Ustalononastępujące terminy na przedstawienie organom celnym deklaracji
celnej:

 • w ciągu 10 dni od daty dostarczenia towarów i środków transportu
  do organu celnego w miejscu przeznaczenia,
 • przez podróżnych przekraczających granicę – jednocześnie z
  przedstawieniem towarów urzędnikowi celnemu,
 • puste środki transportu i środki transportu, w których są przewożeni
  pasażerowie, w przypadku wjazdu na obszar celny Ukrainy - nie później niż na trzy godziny od chwili przybycia do punktu przekroczenia na granicy celnej Ukrainy, a w przypadku wyjazdu nie później niż na trzy godziny przed przekroczeniem granicy celnej Ukrainy.


Wcześniej towar mógł być przywieziony na obszarcelny, dostarczony z granicy do urzędu celnego miejsca
przeznaczenia, a później składowany pod kontrolą celną i nie
poddawany odprawie celnej, ponieważ okres deklarowania nie był
określony. Za przebywanie pod kontrolą celną od 15 dnia
kalendarzowego naliczana była opłata celna, którą celnicy pobrać
mogli wyłącznie podczas załatwienia formalności celnych. Bywały
przypadki, gdy towar przez lata znajdował się pod kontrolą celną
bez odprawy. 
Od 1.01.2004 r. wszystkie przedsiębiorstwa i podróżniprzywożący towary i środki transportu ale nie deklarujący ich
lub nie deklarujący w terminach wymienionych w art. 85 podlegają
karom za niezadeklarowanie towarów i środków transportu, z tytułu
art. 340:
 • dla podróżnych: kara w wysokości od stu (1700 UAH) do tysiąca (17000 UAH) nieopodatkowanych minimum dochodów
  obywateli lub konfiskata tych towarów i środków transportu,  
 • dla pracowników przedsiębiorstw – od pięciuset (8500) do tysiąca (17000) nieopodatkowanych minimum dochodów
  obywateli lub konfiskata tych towarów i środków transportu.


Zgodnie z art. 87 jako deklarujący mogą występowaćprzedsiębiorstwa (lub osoby fizyczne) do których należą towary i
środki transportu przemieszczane przez granicę celną Ukrainy lub
upoważnione przez nich agencje celne. Interesy osób fizycznych mogą
także reprezentować (być deklarującymi) inne osoby fizyczne, na
podstawie notarialnie poświadczonych pełnomocnictw.
Zgodnie z art. 88, deklarujący wykonuje wszystkieobowiązki i ponosi w pełnym zakresie odpowiedzialność,
niezależnie od tego, czy jest on właścicielem towarów i środków
transportu przemieszczanych przez granicę celną Ukrainy.
Agenci celni pokrywają kary celne, a dopiero późniejmogą rozwiązywać sprawy co do ich rekompensaty przez osoby, do
których towary te należą. W związku z tym agenci mogą
renegocjować zawarte typowe porozumienia o świadczeniu usług,
uwzględniając w nich pokrycie nałożonych kar, jeżeli są one
nałożone z winy (w tym niedbałości) zamawiającego.

Добавлено (22.03.2015, 15:13)
---------------------------------------------
Rozdział.IV. Przemieszczanie i przepuszczanie towarów i środków transportu
przez granicę celną Ukrainy


Część12. Czynności wstępne
Cześć13. Przemieszczanie towarów i środków transportu przez granicę
celną Ukrainy
Część14. Czasowe składowanie
Uprawomocnionoistnienie operacji wstępnych podczas odprawy celnej – jak
powiadomienie organów celnych o zamiarze przywozu towarów na
terytorium celne Ukrainy oraz o zamiarze wywozu towarów poza
terytorium celne Ukrainy.
Zgodniez art. 99, towary i środki transportu od momentu zgłoszenia do
organu celnego i do ich zwolnienia zgodnie z wybranym reżimem
celnym, mogą przebywać w czasowym składowaniu pod kontrolą celną.
Takie towary i środki transportu są do zakończenia odprawy celnej
umieszczone w miejscach czasowego składowania, należących do
przedsiębiorstw lub do organów celnych.
Zgodniez art. 99 – 109 opracowano przepisy o magazynach czasowego
składowania (zarządzenie Państwowej Służby Celnej Ukrainy nr
674). W związku z tym zarządzenie Państwowej Służby Celnej
Ukrainy z 05.01.1999 nr 44 utraciło ważność.
Dlaumieszczenia towarów i środków transportu w magazynach czasowego
składowania, do organów celnych są przekazywane tylko dokumenty
umożliwiające zidentyfikowanie tych towarów i środków transportu
u osoby, która chce skorzystać z usług magazynu (art. 103).
O wyborze reżimu celnego informuje się urząd celnypodczas przekazania towarów i środków transportu na czasowe
składowanie i nie może on być zmieniany bez uzgodnienia z
odpowiednim organem celnym przed zakończeniem terminu czasowego
składowania. Najlepszym wyborem jest reżim „magazyn celny”,
ponieważ po nim można bez przeszkód wybrać każdy inny reżim
celny.
Pomieszczenia, magazyny, obiekty lub place mogą byćwykorzystane jako magazyny czasowego składowania, na podstawie
wydanego zezwolenia przez odpowiedni organ celny - bezpłatnie (art.
100).
Okres czasowego składowania towarów i środkówtransportu w magazynie czasowego składowania nie może przekraczać
trzech miesięcy, ale na wniosek deklarującego może być
przedłużony przez urząd celny jeszcze o jeden miesiąc (art. 108).
Przed zakończeniem wymienionego okresu, towary i środkitransportu powinny być zadeklarowane przez właściciela lub
upoważnioną przez niego osobę w wybranym reżimie celnym lub
przekazane do przechowywania przez urząd celny.
Odpowiedzialność (w tym za niedotrzymanie przepisówcelnych) za utratę lub uszkodzenie towarów i środków transportu
umieszczonych w magazynie czasowego składowania zgodnie z art. 107
ponosi właściciel magazynu czasowego składowania (osoba która
uzyskała zezwolenie).

Добавлено (22.03.2015, 15:13)
---------------------------------------------
RozdziałV. Procedury celne przy przemieszczaniu towarów przez granicę celną
Ukrainy różnymi rodzajami transportu


Część15. Przepisy ogólne 
Część16. Czynności celne w transporcie morskim i rzecznym 
Część17. Procedury celne w transporcie powietrznym 
Część18. Procedury celne w transporcie kolejowym 
Część19. Procedury celne w transporcie samochodowym 
Część20. Procedury celne w transporcie rurociągowym i liniami
elektroenergetycznymi 
Część21. Przemieszczanie towarów przez granicę celną Ukrainy w
międzynarodowych pocztowych i ekspresowych 
Sam tryb przemieszczenia towarów i środków transportuprzez granicę celną Ukrainy w porównaniu z poprzednim kodeksem
praktycznie nie zmienił się, chociaż nastąpiło uszczegółowienie
wg rodzajów transportu.
Zgodnie z art. 110 przemieszczenie towarów przezgranicę celną Ukrainy jest dokonywane następującymi środkami
transportu:

 • wodnego (morskiego i rzecznego),
 • lotniczego,
 • kolejowego,
 • samochodowego,
 • rurociągowego,
 • liniami elektroenergetycznymi.


W zależności od obecności przewoźnika, nadawcy,odbiorcy oraz umowy na przewóz, towary są przemieszczane w: 
 • przesyłkach ładunkowych – celem przywozu, wywozu lub tranzytu towarów sporządzana jest bagażowa deklaracja celna,
 • pocztowych przesyłkach międzynarodowych – opakowane i przygotowane zgodnie z wymaganiami Światowego Związku Pocztowego
  oraz z zasadami korzystania z usług komunikacji pocztowej w listach, banderolach, specjalnych workach z zaznaczeniem „M”, małych reklamówkach, ekspresowych/kurierskich przesyłkach pocztowych, z oznaczeniem „EMS”,
 • międzynarodowe przesyłki ekspresowe - towary, w sposób należyty opakowane, przewożone przez ekspres-przewoźnika
  dowolnym rodzajem transportu w celu dostarczenia odbiorcy w określonych terminach,
 • niekonwojowanym bagażu (bez nadzoru przewoźnika) – należące do podróznych i przemieszczane odrębnie z dokumentami
  bagażowymi,
 • konwojowanym bagażu (pod nadzorem przewoźnika) – należące do obywateli i przemieszczane w bagażowych przedziałach
  środków transportu którymi jadą ci podróżni z dokumentami bagażowymi,
 • bagażu ręcznym – towary należące do podróżnych i przemieszczane razem z nimi w pasażerskich przedziałach środków
  transportu bez dokumentów bagażowych.


Zgodnie z art. 112 kontrola celna przewozówmiędzynarodowych towarów jest dokonywana przez organy celne we
współdziałaniu z innymi odpowiednimi służbami kontrolującymi wg
wspólnych schematów zatwierdzanych przez kierowników organów
ochrony granicy państwowej Ukrainy, Ministerstwa Transportu i innych
odpowiednich służb kontrolnych.
Wprowadzono nowy tryb odprawy części zamiennych orazsprzętu służącego do remontu zagranicznych środków transportu
na terytorium Ukrainy i ukraińskich za granicą (art. 117). Teraz są
one odprawiane odpowiednio na przywóz czasowy (przez
przedsiębiorstwo ukraińskie dokonujące remontu) i czasowy wywóz
(przez przedsiębiorstwo ukraińskie, do którego należy środek
transportu). Części zamienne nie mogą być wywiezione poza obszar
celny Ukrainy (lub nie być przywiezione na obszar celny Ukrainy),
chyba że za zezwoleniem organu celnego, gdy byłyby odprawione z
dopuszczeniem do swobodnego obrotu na obszarze celnym Ukrainy (lub
poza jego granicami) albo gdy zostaną zniszczone pod kontrolą
organu celnego.

Zwracamy uwagę na art. 120, którym wprowadzonokategorię pomyłkowego przywozu towarów. Przewoźnik lub odbiorca
ma prawo przedstawienia dowodów na to, że przywóz tych towarów
nie był wynikiem umyślnych działań lub wyjątkowej niedbałości,
aby nie wszczęto postępowania o naruszenie przepisów celnych. Nie
będą uważane za pomyłkowo przywiezione towary, których tryb i
podstawy przywozu zostały zmienione po przekroczeniu granicy celnej.

Добавлено (22.03.2015, 15:14)
---------------------------------------------
RozdziałVI. Dysponowanie towarami pod kontrolą celną

Część22. Przemieszczanie towarów i środków transportu między organami
celnymi. Przewozy tranzytowe (154-160)
Część23. Środki gwarantujące dostawę towarów przebywających pod
kontrolą celną (161-165)
Część24. Magazynowanie towarów i środków transportu w składach organów
celnych (166-171)
Część25. Dysponowanie towarami, środkami transportu i środkami
pieniężnymi ze sprzedaży (172-175)
Poprzednio pod pojęciem „tranzytu przez terytoriumUkrainy” było rozumiane przemieszczenie towarów (i innych
przedmiotów) pod kontrolą celną przez terytorium Ukrainy między
dwoma lub w granicach jednego punktu na granicy celnej Ukrainy. Ten
rodzaj operacji uzyskał w art. 155 nazwę „przechodni tranzyt
celny” – przemieszczenie towarów pod kontrolą celną z jednego
punktu na granicy celnej Ukrainy – punktu przywozu na obszar celny
Ukrainy – do drugiego punktu na granicy celnej Ukrainy – punktu
wywozu poza obszar celny Ukrainy.
Pojęcie reżimu celnego „tranzyt” przedstawiono wart. 200. Tranzyt – reżim celny zgodnie z którym towary i środki
transportu są przemieszczane pod kontrolą celną między dwoma
organami celnymi lub w granicach strefy działalności jednego organu
celnego bez wykorzystywania tych towarów i środków transportu na
obszarze celnym Ukrainy.
W art.155 wprowadzono nowe pojęcie – wewnętrznytranzyt celny. Jest nim przemieszczanie towarów pod kontrolą celną:

 • od punktu przekraczania położonego na granicy celnej Ukrainy, - punktu przywozu na obszar celny Ukrainy – do organu
  celnego położonego w obszarze celnym Ukrainy,
 • z organu celnego położonego w obszarze celnym Ukrainy do punktu przekraczania położonego na granicy celnej
  Ukrainy – do punktu wywozu poza terytorium Ukrainy,
 • od jednego organu celnego położonego w obszarze celnym Ukrainy do drugiego organu celnego położonego w obszarze
  celnym Ukrainy.
  Przemieszczenie towarów w granicach jednego punktuprzekroczenia położonego w obszarze celnym Ukrainy i
  przemieszczanie między punktami przekraczania w granicach strefy
  działalności jednego organu celnego są tranzytem przechodnim.
  Reżim celny „tranzyt” może być stosowany zarównow przypadku przechodniego jak i wewnętrznego tranzytu celnego (na
  przykład wywóz towarów poza granice obszaru celnego Ukrainy z
  licencjonowanych składów celnych).
  Wobec towarów objętych kontrolą celną i tych, któresą przemieszczane tranzytem (przechodnim lub wewnętrznym) zgodnie z
  art. 154, 156, 158-160 (i niektórymi innymi) są stosowane środki
  kontroli dostawy. Zgodnie z art. 161-165 wobec takich towarów może
  być zastosowany jeden z następujących środków gwarantowania ich
  dostawy do organu celnego w miejscu przeznaczenia:

 • przedstawienie przez właściciela towarów (upoważnioną przez niego osobę) gwarancji na rzecz organów
  celnych (list gwarancyjny, gwarancja niezależnego pośrednika
  finansowego, zastaw na koncie depozytowym organu celnego itp.),
 • ochrona i konwojowanie towarów przez organy celne,
 • przewóz towarów przez przewoźnika celnego,
 • przewóz na warunkach Konwencji Celnej o międzynarodowym przewozie ładunków z zastosowaniem książki TIR
  1975 roku.

  Добавлено (22.03.2015, 15:14)
  ---------------------------------------------
  Tryb gwarancji przy przywozie określony jest rozporządzeniem GM z
  29.03.2002 nr 390 „O przywozie na obszar celny Ukrainy
  poszczególnych rodzajów towarów”.
  Zgodnie z art. 166 obowiązkowemu przekazaniu do organucelnego do składowania podlegają następujące towary:

 •  nie przepuszczone podczas przywozu na obszar celny Ukrainy, wskutek określonych przepisami prawnymi zakazów lub
  ograniczeń ich przywozu do Ukrainy lub tranzytu przez terytorium
  Ukrainy i nie wywiezione z terytorium Ukrainy w dniu ich przywozu,
 •  przywożone przez podróżnych na obszar celny Ukrainy i podlegające opodatkowaniu i opłatom, jeżeli nie zostały one
  uiszczone,
 •  które do zakończenia terminów czasowego składowania przez przedsiębiorstwa, (części pierwsza – trzecia art. 108)
  nie były zadeklarowane przez właściciela lub upoważnioną przez
  niego osobę do odpowiedniego reżimu celnego,
 •  które są zgłoszone wg reżimu „zrzeczenia na rzecz państwa” zgodnie z art. 246.
  Wymienione towary są składowane w magazynach organówcelnych (oprócz wartości dewizowych, deponowanych w upoważnionych
  bankach Ukrainy).
  Oprócz nich zgodnie z art. 168 w magazynach organówcelnych mogą być składowane:

 •  towary znajdujące się w czasowym składowaniu pod kontrolą celną zgodnie z art. 99,
 •  towary wywożone za granice obszaru celnego Ukrainy po zakończeniu odprawy celnej są składowane pod kontrolą celną do
  faktycznego ich wywozu,
 •  towary i środki transportu znajdujące się w reżimie tranzytu zgodnie z art. 200,
 •  towary znajdujące się w reżimie składu celnego zgodnie z art. 212,
 •  wzory towarów i dokumentacja techniczno-technologiczna, pobrane przez organy celne dla
  przeprowadzenia klasyfikacji towarów zgodnie z art. 314,
 • wzory towarów i dokumentacja, pobrane przez organy celne podczas weryfikacji certyfikatów zgodnie z art. 316,
 •  próby i wzory towarów niezbędne do przeprowadzenia ekspertyzy w sprawach o naruszenie przepisów celnych, pobrane
  zgodnie z art. 382,
 •  towary i środki transportu rewidowane zgodnie z art. 377.
  Ponieważ opłata za składowanie towarów w magazynachorganów celnych nie jest przewidziana w nowym kodeksie celnym, to
  przechowywanie towarów zgodnie z punktami 1-4 art. 168 jest
  wątpliwe.
  Towary pod kontrolą celną (składowane w magazynachorganów celnych), (za wyjątkiem nie wpuszczonych podczas przywozu
  na obszar celny Ukrainy wskutek ustanowionych prawem zakazów lub
  ograniczeń na ich przywóz lub tranzyt), w sprawie których
  właściciel (lub upoważniona przez niego osoba) nie zwrócił się
  przed zakończeniem terminów składowania w magazynach organów
  celnych, podlegają sprzedaży, o czym odpowiedni organ celny
  informuje właściciela tych towarów nie później niż na 2
  tygodnie przed zakończeniem terminów składowania. Środki uzyskane
  z tej sprzedaży (po potrąceniu należnych podatków i opłat,
  wypłat za usługę komisu przedsiębiorstwu handlowemu, które
  sprzedawało te towary oraz pokrycie strat związanych ze
  składowaniem towarów, ich oceną, certyfikacją, transportem,
  księgowaniem, w przypadku potrzeby przeprowadzania analiz i
  ekspertyz, wysyłania odpowiednich powiadomień ich właścicielom)
  są przechowywane na koncie depozytowym odpowiedniego organu celnego.
  Właściciel tych towarów lub upoważniona przez niego osoba może
  otrzymać z konta depozytowego organu celnego pozostałość środków
  w ciągu okresu przedawnienia (3 lata), który jest liczony od dnia
  przekazania towarów na składowanie.

  Добавлено (22.03.2015, 15:15)
  ---------------------------------------------
  RozdziałVII. Działalność przedsiębiorcza związana ze świadczeniem usług
  w zakresie deklarowania towarów i środków transportu oraz przewozu
  towarów, przemieszczanych przez granicę celną Ukrainy lub objętych
  kontrolą celną


  Część26. Agent celny (art. 176 – 181)
  Część27. Przewoźnik celny (art. 182 – 187)
  Zgodnie z artykułami 178, 183 i 216 nowego kodeksudziałalność agentów celnych, przewoźników celnych i
  licencjonowanych magazynów celnych jest rodzajem działalności
  gospodarczej, podlegającym licencjonowaniu zgodnie z przepisami
  ustawy z 01.06.2000 nr 1775-III „O licencjonowaniu niektórych
  rodzajów działalności gospodarczej”.
  Nowy kodeks celny określa agenta celnego jakopośrednika reprezentującego na podstawie umowy poręczenia interesy
  właściciela towarów przemieszczanych przez granicę celną
  Ukrainy. Agent celny przeprowadza wszystkie operacje związane z
  przedstawieniem do organu celnego towarów, środków transportu oraz
  dokumentów do ich odprawy celnej, za co ponosi pełną
  odpowiedzialność określoną przez prawo (przede wszystkim przez
  kodeks celny). Właśnie ta odpowiedzialność odróżnia agentów
  celnych od działających dotychczas przedsiębiorców dokonujących
  deklarowania na podstawie umowy.
  Środki gwarantujące dostawę towarów (art. 161)zostały uzupełnione o przewóz towarów przez przewoźników
  celnych, tj. przedsiębiorstwa dokonujące przewozu między organami
  celnymi towarów pod kontrolą celną. Zwykłe przedsiębiorstwo –
  przewoźnik może uzyskać licencję przewoźnika celnego i przewozić
  towary bez stosowania wobec nich w Ukrainie działań uprzedzających
  gwarantowanie dostawy (deklaracji wstępnych, zastawu i innych
  gwarancji finansowych, konwojowania przez straż celną itp.).
  Szczególnych zalet w porównaniu z przepisami konwencjiTIR ten rodzaj działalności przewoźnika nie ma, ale znaczenie mieć
  może niski koszt licencji i odpowiednio świadczonych dodatkowych
  usług przewoźnika.
  Zgodnie z pkt. 1 rozporządzenia GM z 29.11.2000 nr 1755„O okresie działania licencji na prowadzenie niektórych rodzajów
  działalności gospodarczej, wysokość i tryb wniesienia opłaty za
  jej wydanie” koszt licencji wynosi 20 nieopodatkowanych minimum
  dochodów obywateli (340 UAH), a okres ważności licencji wynosi 3
  lata. Agenci celni, dotychczas jako przedsiębiorstwa dokonujące
  deklarowania na podstawie umowy, płacili za licencję równowartość
  1500 USD i ponadto po 1000 USD co roku.
  Zgodnie z rozporządzeniem GM z 4.07.2001 r. nr 756 „Ozatwierdzeniu wykazu dokumentów towarzyszących wnioskowi o wydanie
  licencji dla konkretnego rodzaju działalności gospodarczej”
  agenci celni i przewoźnicy powinni ubezpieczyć własną działalność
  na kwotę nie mniejszą niż 2000 nieopodatkowanych minimów dochodów
  obywateli (34000 UAH).
  Wykaz innych wymagań i dokumentów wymaganych dlauzyskania licencji jest zatwierdzany przez Państwową Służbę
  Celną po uzgodnieniu z Państwowym Komitetem ds. Polityki
  Regulacyjnej i Przedsiębiorczości.
  Licencjonowane magazyny celne w ustawie „Olicencjonowaniu niektórych rodzajów działalności gospodarczej”
  nie są wymieniane. Należy przygotować i wnieść zmiany do ww.
  ustawy i dwóch rozporządzeń GM, co w najbliższym czasie nie jest
  realne.

  Добавлено (22.03.2015, 15:16)
  ---------------------------------------------
  RozdziałVIII. Reżim celny na towary i środki transportu przemieszczane
  przez granicę celną Ukrainy


  Część28. Przepisy ogólne (185-187)
  Część29. Import (dopuszczenie towarów do wolnego obrotu) (188-189)
  Część30. Reimport (190-193)
  Część31. Eksport (194-195)
  Część32. Reeksport (196-199) 
  Część33. Tranzyt (200-203)
  Część34. Czasowy przywóz (wywóz) (204-211)
  Część35. Skład celny (212-216)
  Część36. Specjalna strefa celna (217-224)
  Część37. Sklep handlu bezcłowego (225-228)
  Część38. Przetwarzanie na obszarze celnym (229-236)
  Część39. Przetwarzanie poza granicami obszaru celnego (237-242)
  Część40. Likwidacja lub zniszczenie (243-245)
  Część41. Zrzeczenie na rzecz państwa (246)
  Nowy kodeks celny określa nowe w nim pojęcie reżimucelnego, jako „całokształt norm, określonych ustawami w zakresie
  spraw celnych, które w zależności od zgłoszonego celu
  przemieszczenia towarów i środków transportu przez granicę celną
  Ukrainy określa tryb takiego przemieszczenia i zakres towarzyszących
  procedur celnych”.
  Nazw reżimów celnych nie trzeba mylić z określeniami(przede wszystkim – import, eksport, reeksport) wg ustawy „O
  działalności gospodarczej w sferze handlu zagranicznego”, które
  zbiegają się z reżimami celnymi, ale są nazwami operacji
  gospodarczych w dziedzinie handlu zagranicznego.
  Łącznie określono 13 rodzajów reżimów celnych. Niezaliczono do nich „przetwarzania pod kontrolą celną” i „składu
  wolnego”. 
  Trzy podstawowe reżimy celne (eksport, import, tranzyt)i dwa reżimy z ograniczonym okresem przebywania w nich towarów
  (skład celny, sklep handlu bezcłowego) faktycznie nie były
  zmieniane w porównaniu z dotychczasową praktyką.
  Mechanizm stosowania reżimu przywozu czasowego (wywozu)ma być restrykcyjny ale zostanie szczegółowo uregulowany dopiero
  po opublikowaniu zgodnie z rozporządzeniem GM z dnia 12 grudnia 2002
  r. nr 1855 odpowiednich zarządzeń Państwowej Służby Celnej.
  Po raz pierwszy wprowadzono następujące reżimy:reeksport, reimport, likwidacja lub zniszczenie i zrzeczenie na rzecz
  państwa, specjalna strefa celna, przetwarzanie na obszarze celnym
  Ukrainy, przetwarzanie poza granicami obszaru celnego Ukrainy.
  Usunięto z kodeksu celnego rozdział „Należnościcelne” ale uzupełniono to artykułami powołującymi się na prawo
  celne. Np. w części „Czasowy przywóz (wywóz)” pojawił się
  przepis o tym, że „zwolnienie z opłaty podatków w trakcie
  przemieszczania towarów w trybie wewnętrznego przywozu (wywozu)
  jest regulowane wyłącznie przez podatkowe ustawy Ukrainy”. Tylko
  art. 23 ustawy „O jednolitej taryfie celnej” przewiduje
  zwolnienie z opłaty cła, podczas odprawy celnej towarów w tym
  trybie. Co do innych podatków takiego zwolnienia nie przewidziano.
  W związku z tym, w przypadku czasowego przywozu trzebapłacić akcyzę i VAT jak w przypadku zwykłego importu (poprzednio
  płacony był jedynie VAT w przypadku czasowego przywozu na podstawie
  umowy dzierżawy (leasingu) na okres do 1 roku). Natomiast nie mówi
  się w przepisach o zwrocie wpłaconych kwot po dokonaniu wywozu.
  Poza tym, w przypadku czasowego przywozu nie przewidziano zaliczenia
  opłaconego na rzecz organów celnych VAT-u na spłatę kredytu
  podatkowego (kompensacyjny schemat pobierania VAT w tym przypadku nie
  ma zastosowania).

  Добавлено (22.03.2015, 15:17)
  ---------------------------------------------
  Również należy wymienić, że w tym reżimie niemożna przemieszczać towarów w celu naprawy, ponieważ w jego
  określeniu przewidziany jest zwrot towaru „bez żadnych zmian z
  wyjątkiem normalnego zużycia lub strat przy normalnych warunkach
  transportu”.
  Warunki stosowania reżimu „reimport” określone sąprzez rozporządzenie GM z dnia 12.12.2002 nr 1881, a zasady jego
  stosowania zarządzeniem Państwowej Służby Celnej z dnia
  07.10.2003 nr 662.
  . W przypadku zastosowania reżimu reimportu towarów naobszar celny Ukrainy, kodeks celny przewiduje z jednej strony –
  zwrot kwot cła eksportowego właścicielom tych towarów, a z
  drugiej poniesienie przez osoby „przemieszczające te towary wg
  reżimu reimport” kwot uzyskanych przez eksporterów (tj.
  ewentualnie przez inne osoby) z tytułu wypłat i ulg uzyskanych przy
  wywozie tych towarów, z odsetkami naliczonymi wg stawki dyskontowej
  NBU.
  Poza tym, jedynie w ustawie „O jednolitej taryfiecelnej” jest przewidziane zwolnienie z opłaty cła podczas odprawy
  celnej towarów w takich operacjach (w tym reżimie), ale z tytułu
  innych podatków (akcyza, VAT) zwolnienie przy reimporcie nie jest
  przewidziane.
  Warunki stosowania reżimu reeksportu są określonerozporządzeniem GM z dnia 06.08.2003 nr 1211, i zarządzeniem
  Państwowej Służby Celnej z dnia 07.10.2003 nr 661.
  Towary przywiezione na obszar celny Ukrainy wodpowiednim reżimie celnym mogą być wywożone poza granice obszaru
  celnego Ukrainy w reżimie celnym reeksportu, jeżeli są dotrzymane
  następujące warunki:

  • reeksportowane towary są w tym samym stanie, jak w momencie przywozu na obszar celny Ukrainy z wyłączeniem zmian na
   skutek naturalnego zużycia lub strat przy normalnych warunkach transportu i przechowywania,
  • reeksportowane towary nie były wykorzystywane na terytorium Ukrainy w celu uzyskania zysku,
  • reeksportowane towary są wywożone nie później niż na rok po ich przywiezieniu na obszar celny Ukrainy,
  • do organu celnego przekazane jest zezwolenie Ministerstwa Gospodarki i
   ds. Integracji Europejskiej Ukrainy na reeksport towarów znajdujących się w wykazach określonych przez to ministerstwo,
  • do organu celnego przekazano zezwolenie Państwowej Służby Kontroli Eksportowej Ukrainy na reeksport towarów,
   podlegających kontroli eksportowej,
  • w przypadkach określonych w art. 30 ustawy z 16.04.91 nr 959-XII „O działalności w HZ”, do organu celnego przekazano
   odpowiednie pozwolenie.


  O braku zmiany stanu towarów stanowi zgodność:
  • nazw przywożonych towarów i ich kodów (wg Ukraińskiej Klasyfikacji Towarów HZ) z nazwami i kodami towarów w
   momencie ich przywiezienia na obszar celny Ukrainy.
  • charakterystyk technicznych i innych parametrów towarów z właściwościami technicznymi i innym parametrami,
   określonymi przez obowiązujące na Ukrainie akty normatywne (międzynarodowe, krajowe, standardy branżowe, warunki techniczne i inne zrównane z nimi dokumenty normatywne), a w przypadku braku takich aktów normatywnych – z innymi dokumentami, zawierającymi odpowiednie dane.

  Добавлено (22.03.2015, 15:18)
  ---------------------------------------------
  Identyfikacji towarów dokonuje się zgodnie zwymaganiami art. 64. W przypadku potrzeby, do udziału w kontroli
  celnej, w tym do identyfikacji stanu reeksportowanych towarów, mogą
  być zapraszani specjaliści i eksperci (art. 65).
  W ustawach podatkowych nie wspomina się o reeksporcie,za wyjątkiem zwolnienia z opłaty cła wywozowego celnego w ustawie
  „O jednolitej taryfie celnej”. Nie wspomina się o zwrocie
  podatków opłaconych w trakcie importu. 
  Nie jest możliwe zastosowanie przepisu art. 24 ustawy„O jednolitej taryfie celnej” który przewiduje zwrot
  przywozowego cła, zapłaconego od towarów przywiezionych na obszar
  celny Ukrainy celem kompletacji, montażu, przetworzenia, obróbki,
  celem późniejszego wywozu w ciągu jednego roku. Bowiem zgodnie z
  przepisami dotyczącymi „reeksportu”: „towary, które są
  reeksportowane powinny znajdować się w tym stanie w którym
  znajdowały się w momencie przywozu na obszar celny Ukrainy, z
  wyjątkiem zmian wskutek naturalnego zużycia lub strat w normalnych
  warunkach transportu i przechowywania”.
  Podczas rozpatrzenia reżimu „specjalna strefaekonomiczna” należy zwrócić uwagę na to, że „do celów
  opodatkowania towary przywiezione do obszarów specjalnych stref
  ekonomicznych, są traktowane jako znajdujące się poza granicami
  obszaru celnego Ukrainy”. 
  Taka zasada ułatwia stosunki podmiotów prowadzącychdziałalność handlu zagranicznego z organami podatkowymi.
  Przedsiębiorstwa ukraińskie mają prawo (zasada ogólna) do
  uzyskiwania zwrotu VAT z tytułu dostaw zaopatrzeniowych i surowców
  do obszarów Wolnej Strefy Ekonomicznej.
  Reżimy przetwórstwa na obszarze celnym Ukrainy i pozajego granicami wyglądają na próbę połączenia przepisów celnych
  z ustawą „O operacjach surowcem powierzonym w stosunkach
  gospodarczych z zagranicą” w redakcji z 04.10.2001 r. nr 2761-III.
  Tryb stosowania reżimów celnych przetwarzania naobszarze celnym Ukrainy i przetwarzania poza granicami obszaru
  celnego Ukrainy zatwierdzone są zarządzeniem Państwowej Służby
  Celnej z 13.09.2003 nr 609. Przy tym wyróżnia się dwa rodzaje
  operacji - przemieszczenie towarów zgodnie z ustawą „O operacjach
  surowcem powierzonym w handlu zagranicznym” i przemieszczanie
  towarów celem obróbki (montowania i uruchomienia).
  Status reżimów celnych – uzyskały „likwidacja”i „zniszczenie” oraz „zrzeczenie na rzecz państwa”. Po
  likwidacji lub zniszczeniu odpady i pozostałości nadal są objęte
  kontrolą celną i powinny być odprawione wg odpowiedniego reżimu
  celnego (bez ograniczeń odnośnie wyboru reżimu). 

  RozdziałIX. Zasady odprawy celnej i opodatkowania towarów przemieszczanych
  przez granicę celną Ukrainy przez podróżnych


  Część42. Przepisy ogólne (247-249)
  Cześć43. Przepuszczanie i opodatkowanie towarów wywożonych przez
  podróżnych poza granice obszaru celnego Ukrainy (250-251)
  Cześć44. Przepuszczanie i opodatkowanie towarów przywożonych przez
  podróżnych na obszar celny Ukrainy (252-254)
  Nowy Kodeks Celny zmienia podejście do towarówprzemieszczanych przez osoby fizyczne przez granicę celną Ukrainy.
  Na osoby fizyczne nałożono obowiązek potwierdzania wnioskowanej
  wartości celnej towarów za pomocą dokumentów, które można
  skonfrontować z „przedłożonymi towarami” (rachunki, etykiety
  itp.). Jeżeli towary są przemieszczane niezależnie od osoby
  fizycznej, to w ich wartości celnej będzie uwzględniona wartość
  ubezpieczenia i przewozu (frachtu) do momentu przekroczenia przez te
  towary granicy celnej Ukrainy.

  Добавлено (22.03.2015, 15:18)
  ---------------------------------------------
  Wszystkie towary, które przekraczają granicę wniekonwojowanym bagażu i są wysyłane jako ładunek, mogą podlegać
  opodatkowaniu, ponieważ z uwzględnieniem kosztów transportu ich
  wartość celna przekroczy nieopodatkowane minimum 200 EUR.
  Warunki odprawy celnej towarów, które są wywożoneprzez osoby fizyczne poza granice obszaru celnego Ukrainy są
  porównywalne do warunków wymaganych przy prowadzeniu działalności
  gospodarczej w handlu zagranicznym. Nie dotyczy to spadków, mienia
  przesiedlenia, nagród, towarów zakupionych za zarobione środki i
  towarów, których łączna wartość nie przekracza 200 EUR.
  Warunków przywozu przez podróżnych towarów na obszarcelny Ukrainy nie zrównano z ogólnym trybem, który ustanowiono dla
  osób prawnych. Kodeks celny powołuje się w zakresie opodatkowania,
  na obowiązujące prawo (ustawa z 13.09.2001 nr 2681-III „O trybie
  przywozu (przekazywania) do Ukrainy, odprawy celnej i opodatkowania
  rzeczy osobistych, towarów i środków transportu przywożonych
  (przekazywanych) przez podróżnych na obszar celny Ukrainy”).
  Określono granicę bezcłowego przywozu na poziomie 200 EUR.
  Zmieniono warunki bezcłowego przywozu napojów alkoholowych i
  wyrobów tytoniowych (na 2 litry wina lub 1 litr napoju alkoholowego
  wysokoprocentowego i 200 szt. papierosów lub łącznie 250 g wyrobów
  tytoniowych). 
  Wprowadzono jednak dwa wymogi:

  • dopuszczalne ilości bezcłowego przywozu dotyczą tylko osób, które skończyły 18 lat życia,
  • osoba przywożąca towary na tych zasadach (bez opodatkowania) musi przebywać poza granicami Ukrainy ponad 24
   godziny.


  Rozdział X. Kontrola przemieszczania przez granicęcelną Ukrainy towarów zawierających przedmioty prawa własności
  intelektualnej


  Jeżeli organ celny na podstawie danych z rejestrutowarów, zawierających przedmioty prawa własności intelektualnej,
  prowadzonego przez Państwową Służbę Celną, ujawni, że towary
  zgłoszone do kontroli celnej i odprawy mają oznaki, że są
  zastrzeżone, ich odprawa celna zostaje zawieszona. Takie towary
  podlegają umieszczeniu w magazynach czasowego składowania lub w
  magazynach organów celnych. Decyzję o zawieszeniu odprawy celnej na
  15 dni kalendarzowych podejmuje kierownik organu celnego lub osoba,
  która go zastępuje.
  Nie później niż następnego dnia roboczego po dniupodjęcia decyzji o zawieszeniu odprawy celnej wymienionych towarów,
  organ celny informuje właściciela praw do przedmiotu prawa
  własności intelektualnej o fakcie przemieszczenia przez granicę
  celną Ukrainy tych towarów, a deklarującego o przyczynach
  zawieszenia ich odprawy celnej oraz informuje deklarującego o nazwie
  i adresie właściciela praw do przedmiotu prawa własności
  intelektualnej. W informacji tej podaje się, jakich konkretnie
  towarów odprawa celna została zawieszona, wnioskowaną przez
  deklarującego wartość celną tych towarów, nazwę i adres ich
  właściciela oraz inne niezbędne informacje.

  Добавлено (22.03.2015, 15:19)
  ---------------------------------------------
  Właściciel praw do przedmiotu prawa własnościintelektualnej i deklarujący za pozwoleniem organu celnego mogą
  pobierać próbki i wzory towarów, wobec których podjęto decyzję
  o zawieszeniu odprawy celnej i przekazywać je do ekspertyzy. Kopie
  ekspertyz są przekazywane do organów celnych.
  Jeżeli w ciągu ustanowionego terminu zostanieudowodniona nielegalność towarów, wobec których podjęto decyzję
  o zawieszeniu odprawy celnej, organ celny wszczyna sprawę o
  naruszenie przepisów celnych wg artykułu 345, a te towary –
  podlegają konfiskacie. Jeżeli w ciągu ustanowionego terminu
  nielegalność towarów nie zostanie potwierdzona, to podlegają one
  odprawie celnej.

  RozdziałXI. Wartość celna towarów. Metody określania wartości celnej
  towarów


  Wartościcelnej poświecono rozdział XI składający się z 3 części i 26
  artykułów.
  Określeniewartości celnej towarów importowanych do Ukrainy następuje wg
  następujących metod:

  • wg ceny umownej towarów importowanych,

  • wg cen umownych towarów identycznych,

  • wg cen umownych towarów podobnych,

  • na podstawie zmniejszania wartości,

  • na podstawie zwiększania wartości,

  • rezerwowa.


  Przepisykodeksu celnego zmierzają do zgodności metod określania wartości
  celnej z porozumieniami o zastosowaniu art. VII GATT, jednak dwa
  ważne czynniki są temu na przeszkodzie:
  • brak niezbędnych uprawnień organów celnych Ukrainy do dokonywania
   kontroli po dokonaniu odprawy celnej,

  • nadmiernie fiskalny charakter działalności organów celnych - wszystkie
   zagadnienia związane z wartością celną są w dalszym ciągu
   rozwiązywane podczas odprawy celnej z punktu widzenia celu
   fiskalnego.

  Добавлено (22.03.2015, 15:19)
  ---------------------------------------------
  Rozdział XII. Krajpochodzenia towarów

  Rozszerzonopojęcie kraju pochodzenia towaru na „grupę krajów, związek
  celny państw, region – część państwa, jeżeli jest potrzeba
  ich wyodrębnienia w celu określenia pochodzenia towaru”. W ten
  sposób zlikwidowano problem określania konkretnego kraju
  pochodzenia przy uzyskiwaniu certyfikatów pochodzenia towarów z
  krajów „UE”.
  Poprawiewarunków inwestowania do gospodarki Ukrainy służy przepis o
  możliwości traktowania jako jednego towaru w celu określenia kraju
  pochodzenia, kilku partii towaru, którego ze względu na warunki
  procesu produkcyjnego lub transportu nie da się przewieźć w
  całości (art. 281).
  Ustanowionowymogi obowiązkowego przedstawiania certyfikatu pochodzenia podczas
  przywozu towarów z państw którym Ukraina przyznaje preferencje wg
  Taryfy Celnej Ukrainy. Dlatego już nie stosuje się określania
  kraju pochodzenia na podstawie towarzyszących dokumentów i
  oznakowania towarów.
  Niedostarczeniew sposób należyty sporządzonego certyfikatu czy wiadomości o
  pochodzeniu towaru nie jest podstawą do odmowy odprawy celnej. Może
  być zastosowany tryb największego uprzywilejowania lub
  preferencyjny pod warunkiem otrzymania w sposób należyty
  sporządzonego świadectwa pochodzenia, ale nie później niż jeden
  rok od dnia dokonania odprawy celnej.
  Przedstawieniecertyfikatu przy przywozie jest obowiązkowe (art. 282):

 • na towary pochodzące z krajów z którym Ukraina udziela preferencji
  wg taryfy celnej. Art. 22 ustawy „O jednolitej taryfie celnej
  Ukrainy” przewiduje preferencje dla towarów pochodzących z
  krajów, które mają z Ukrainą unię celną lub strefę wolnego
  handlu,
 • na towary których przywożenie z określonego kraju jest regulowane
  ograniczeniami ilościowymi (kwotami) lub innymi środkami
  ochronnymi działalności gospodarczej z zagranicą.
 • jeżeli jest to przewidziane przez umowy międzynarodowe Ukrainy, a także
  prawem Ukrainy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, zdrowia
  ludności, ochrony praw konsumentów, porządku społecznego,
  bezpieczeństwa narodowego i in.,
 • gdy w dokumentach, przedkładanych do odprawy celnej, nie ma informacji
  o pochodzeniu towarów lub organ celny ma dostateczne podstawy
  uważać że deklarowane są niewiarygodne informacje o pochodzeniu
  towarów.

  Добавлено (22.03.2015, 15:19)
  ---------------------------------------------
  Rozdział XIII. Ulgicelne

  Rozdziałprawie w całości dotyczy ulg celnych odnoszących się do
  dyplomatów i personelu przedstawicielstw dyplomatycznych (Konwencja
  Wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z 18.04.1961, Konwencja
  Wiedeńska o stosunkach konsularnych z 24.04.1963, Konwencja o
  misjach specjalnych z 09.12.1969 i inne).
  Pojawiłosię w kodeksie pozwolenie (art. 298) na deklarowanie towarów „nie
  podlegających odsprzedaży na terytorium Ukrainy” i przeznaczonych
  dla służbowego wykorzystywania przez przedstawicieli firm
  zagranicznych w trybie czasowego przywozu na okres do trzech lat, z
  obowiązkiem wywozu po tym czasie.
  O ulgachtaryfowych (preferencjach taryfowych)” mówi się w art. 302.
  Dotyczą one zwolnień z pobierania opłat celnych, obniżenia stawek
  cła lub ustalania kwot taryfowych na przywóz towarów. Kodeks
  odsyła do ustawodawstwa podatkowego Ukrainy i porozumień
  międzynarodowych Ukrainy.

  Rozdział XIV.Statystyka celna

  RozdziałXV. Ukraińska klasyfikacja towarów w handlu zagranicznym

  RozdziałXVI. Weryfikacja certyfikatów źródła pochodzenia towarów
  ukraińskich


  Rozdział XVII.Zapobieganie przestępczości

  Rozdziałdotyczy kontrolowania dostaw narkotyków, środków psychotropowych i
  odurzających oraz przemieszczania towarów pod tajnym dozorem. Na
  organy celne nałożono obowiązek walki z przemytem. Organy celne
  zajmują się zapobieganiem przemytowi, wspomagają SBU, GHANU, MSW,
  i Straż Graniczną w powyższych działaniach.

  RozdziałXVIII. Naruszenie przepisów celnych, odpowiedzialność karna w
  sprawach o nieprzestrzeganie przepisów celnych.

  Odpowiedzialnośćza naruszenie zasad celnych mogą ponosić tylko osoby, które w
  momencie takiego naruszenia skończyły 16 lat życia oraz pracownicy
  przedsiębiorstw.
  Zanaruszenie przepisów celnych mogą być stosowane następujące
  rodzaje kar: upomnienie, kara pieniężna i konfiskata towarów.
  Konfiskata jest stosowana (art. 326) niezależnie od tego, czy
  podlegające jej towary lub środki transportu są własnością
  osoby, która naruszyła prawo czy nie. Konfiskatę można zastosować
  wyłącznie na podstawie decyzji sądu (art. 326).
  W nowymkodeksie celnym rozszerzono wykaz podlegających karze rodzajów
  nieprzestrzegania prawa. Są to:

  • art. 329 – naruszenie reżimu strefy kontroli celnej, w tym czynności
   bez zezwolenia organu celnego,

  • art. 336 – zmiana stan
 •  
  tech-perevodДата: Среда, 03.02.2016, 15:24 | Сообщение # 6
  Рядовой
  Группа: Пользователи
  Сообщений: 8
  Репутация: 3
  Статус: Offline
  Nazwa rosyjska Kod podmiotu Kod ISO 3166-2
  Республика Адыгея (Адыгея) 1 RU-AD
  Республика Алтай 4 RU-AL
  Республика Башкортостан 2,102 RU-BA
  Республика Бурятия 3 RU-BU
  Республика Хакасия 19 RU-KK
  Чеченская Республика 20,95 RU-CE
  Чувашская Республика — Чувашия 21,121 RU-CU
  Республика Дагестан 5 RU-DA
  Республика Ингушетия 6 RU-IN
  Республика Саха (Якутия) 14 RU-SA
  Кабардино-Балкарская Республика 7 RU-KB
  Республика Калмыкия 8 RU-KL
  Карачаево-Черкесская Республика 9 RU-KC
  Республика Карелия 10 RU-KR
  Республика Коми 11 RU-KO
  Республика Крым
  Республика Марий Эл 12 RU-ME
  Республика Мордовия 13,113 RU-MO
  Республика Северная Осетия — Алания 15 RU-SE
  Республика Татарстан (Татарстан) 16,116 RU-TA
  Республика Тыва 17 RU-TY
  Удмуртская Республика 18 RU-UD
  Алтайский край 22 RU-ALT
  Хабаровский край 27 RU-KHA
  Камчатский край 41,82 RU-KAM
  Краснодарский край 23, 93, 123 RU-KDA
  Красноярский край 24, 84, 88, 124 RU-KIA
  Приморский край 25,125 RU-PRI
  Пермский край 59, 81, 159 RU-RER
  Ставропольский край 26 RU-STA
  Забайкальский край 75,8 RU-ZAB
  Амурская область 28 RU-AMU
  Архангельская область 29 RU-ARK
  Астраханская область 30 RU-AST
  Белгородская область 31 RU-BEL
  Брянская область 32 RU-BRY
  Челябинская область 74,174 RU-CHE
  Иркутская область 38,85 RU-IRK
  Ивановская область 37 RU-IVA
  Ярославская область 76 RU-YAR
  Калининградская область 39,91 RU-KGD
  Калужская область 40 RU-KLU
  Кемеровская область 42,142 RU-KEM
  Кировская область 43 RU-KIR
  Костромская область 44 RU-KOS
  Курганская область 45 RU-KGN
  Курская область 46 RU-KRS
  Ленинградская область 47 RU-LEN
  Липецкая область 48 RU-LIP
  Магаданская область 49 RU-MAG
  Московская область 50, 90, 150, 190 RU-MOS
  Мурманская область 51 RU-MUR
  Нижегородская область 52,152 RU-NIZ
  Новгородская область 53 RU-NGR
  Новосибирская область 54,154 RU-NVS
  Омская область 55 RU-OMS
  Оренбургская область 56 RU-ORE
  Орловская область 57 RU-ORL
  Пензенская область 58 RU-PNZ
  Псковская область 60 RU-PSK
  Рязанская область 62 RU-RYA
  Ростовская область 61,161 RU-ROS
  Сахалинская область 65 RU-SAK
  Самарская область 63,163 RU-SAM
  Саратовская область 64,164 RU-SAR
  Смоленская область 67 RU-SMO
  Свердловская область 66,96 RU-SVE
  Тамбовская область 68 RU-TAM
  Тюменская область 72 RU-TYU
  Томская область 70 RU-TOM
  Тульская область 71 RU-TUL
  Тверская область 69 RU-TVE
  Ульяновская область 73,173 RU-ULY
  Владимирская область 33 RU-VLA
  Волгоградская область 34 RU-VGG
  Вологодская область 35 RU-VLG
  Воронежская область 36,136 RU-VOR
  г. Москва 77, 97, 99, 177, 197, 199 RU-MOW
  г. Санкт-Петербург 78, 98, 178 RU-SPE
  г. Севастополь
  Еврейская автономная область 79 RU-YEV
  Ненецкий автономный округ 83 RU-NEN
  Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 86 RU-KHM
   
  palmiraДата: Вторник, 28.03.2017, 14:59 | Сообщение # 7
  Рядовой
  Группа: Пользователи
  Сообщений: 16
  Репутация: 8
  Статус: Offline
  тест
   
  Форум » Test category » Lingvopol » Тестовый форум (Тестовое сообщение)
  • Страница 1 из 1
  • 1
  Поиск:

  Copyright MyCorp © 2019
  Бесплатный хостинг uCoz