Воскресенье, 21.04.2019
Мой сайт
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Test category » Lingvopol » Польско-русский перевод (tłumaczenie rosyjskie-polsko)
Польско-русский перевод
super-perevodДата: Воскресенье, 22.03.2015, 15:24 | Сообщение # 1
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Репутация: 3
Статус: Offline
Deklaracja celna

     Trzeba odnotować: wjazd - dotyczy tych, którzy udają się do Rosji; albo tranzyt - dla tych, którzy przejeżdżają przez Rosję.
     1. Сведения о лице (dane osobowe) 
     Фамилия - Nazwisko Имя - Imię Отчество - Imię ojca (nie jest stosowane w Polsce; dokładny przekład brzmiałby: ojcostwo;Polacy tego punktu nie wypełniają. )
     Страна постоянного проживания - Kraj stałego pobytu
     Гражданство/Подданство - obywatelstwo
     Паспорт - Paszport (numer)
     Из какой страны прибыли - Z jakiego państwa jedziecie (z Polski, albo z Rosji) 
     В какóю странó следóете - Do jakiego państwa jedziecie  
     2. Сведения о наличии багажа - Dane o bagażu 
     2.1. Сопровождаемый багаж… (да-нет)  - Czy macie bagaż (tak-nie) 
     Количество мест - Ilość sztuk
     2.2. Несопровождаемый багаж - Czy macie bagaż w innym miejscu (tak-nie) 
     Количество мест - Ilość sztuk  
     3. Сведения о наличии товаров - Informacja o towarach 
     3.1. Национальная валюта… - Waluta narodowa (tak-nie) 
     Zawsze notują "tak", bo jakiś pieniądze zawsze ktoś ma.
     Tabelka: 
     Наименование валюты - Nazwa waluty (PLN, USD, RUB, itd.) 
     Сумма/количество - Ilość 
     Цифрами - Cyframi 
     Прописью - słownie
     Dalej idą punkty, gdzie trzeba zaznaczyć "tak-nie" 
     3.2. Оружие - Broń (zazwyczaj "nie") 
     3.3. Наркотики - Narkotyki (zazwyczaj "nie") 
     3.4. Предметы старины и искусства - Przedmioty zabytkowe i dzieła sztuki (dla zwykłych turystów - "nie") 
     3.5. Печатные издания… - Wydawnictwa drukowane (książki, gazety, itp. - najlepiej zapytać celnika, czy np. „Gazetę Wyborczą” trzeba koniecznie wpisywać) 
     3.6. Ядовитые… лекарства - Trucizny i mocne leki (raczej "nie") 
     3.7. Радиоактивные материалы - Materiały radioaktywne (zwykle "nie") 
     3.8. Объекты флоры, фаóны… - Okazy flory i fauny (rośliny, zwierzęta - zwykle "nie") 
     3.9. Высокочастотные… средства связи - Środki komunikacji (telefony komórkowe, itp.). 
     3.10. Товары, подлежащие обложению таможенными пошлинами - Towary podlegające ocleniu (zwykle "nie") 
     3.11. Временно ввозимые-вывозимые товары - Czasowo przywożone-wywożone towary (patrz niżej) 
     3.12. Транспортное средство - Środek transportu (samochód, rower, itp.)
     Punkt 3.11 należy traktować jako opis rzeczy osobistych. Sens tego punktu polega na tym, żeby pokazać, iż w czasie pobytu za granicą nie prowadziliście żadnej działalności gospodarczej. Na przykład jeśli przywieźliście do Rosji komputer - to go nie sprzedaliście, albo nie kupowaliście drogiego sprzętu za pieniądze niewiadomego pochodzenia. 
     Zwykłe trzeba odnotować ten punkt jeśli macie drogi aparat fotograficzny, wideo, komputer.
     Odwrotna strona deklaracji:
     4. Сведения о товарах - informacja o towarach 
     4.1. Сведения о товарах указанных в п.п. 3.2 - 3.11 - informacja o towarach odnotowanych w p. 3.2 - 3.11 
     Наименование - Nazwa (na przykład: "kamera wideo") 
     Количество - Ilość 
     Цифрами - Cyframi 
     Прописью - Słownie 
     Стоимость в национальной валюте или долларах США - Wartość w walucie narodowej albo w dolarach (na przykład: "2000 PLN" albo "500 USD")
     4.2 Сведения о транспортном средстве - Informacja o środku transportu
     Na końcu należy podać datę i podpisać się (Подпись).  
     Jeśli nie jesteście pewni, co trzeba deklarować, najlepiej jest pozostawić dany punkt niewypełniony i zapytać celnika, czy należy odnotować daną rzecz czy nie. Celnik zawsze pomoże, mimo jego groźnego wyglądu.
     Chcę podkreślić, że należy zadeklarować wszystkie posiadane pieniądze - i złotówki i dolary i ruble. Drobnych pakunków i torebek nie trzeba odnotowywać w p. 2.1.  
     Prawo celne zobowiązuje do wypełniania deklaracji w języku rosyjskim, ale można to zrobić też po polsku. Celnicy są do tego przyzwyczajeni.
     Deklarację należy wypełnić przy wjeździe do Rosji (na Białoruś) w dwóch egzemplarzach, a przy wyjeździe - w jednym.  
     Oba egzemplarze należy oddać celnikowi, z których jeden podbity on Państwu odda. Teoretycznie nie wolno tego zwróconego egzemplarza deklaracji gdzieś zapodziać, bo trzeba go będzie oddać w drodze powrotnej. 
     W razie jednak gdyby ktoś zgubił deklarację, nie powinien liczyć na darmową wycieczkę na Syberię z pełną obsługą! Kosztuje to jedynie trochę nerwów - nic więcej. Jeśli nie macie przy sobie drogich rzeczy, nawet od razu można ją „zgubić” (chociaż oczywiście lepiej tego nie robić).
 
velgushnataliyaДата: Среда, 28.09.2016, 12:55 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Każdy obywatel Unii korzysta na terytorium państwa trzeciego, w którym Państwo Członkowskie, którego jest obywatelem, nie ma swojego przedstawicielstwa, z ochrony dyplomatycznej i konsularnej każdego z pozostałych Państw Członkowskich na takich samych warunkach jak obywatele tego państwa.
 
poloniakzДата: Вторник, 18.10.2016, 03:00 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 4
Статус: Offline
W tłumaczeniach poświadczonych piszę "Дзенник Устав" ["Вестник законов"] lub ["Законодательный вестник"]. Pierwsze - zgodnie z zasadą nietłumaczenia nazw własnych, w nawiasach - żeby klient wiedział o co chodzi. A jeśli w oryginale pojawia się w () "t.j." - rozszyfrowuję to jako "единый текст".

Добавлено (28.09.2016, 13:58)
---------------------------------------------
Полное товарищество (Spolka jawna).

Добавлено (18.10.2016, 03:00)
---------------------------------------------
Deszczownia - дождевальные машины - дощувальні машини
 
Zraszacz –Обприскувач – Опрыскиватель
 
Tryskacz / główka tryskaczowa/   - Спринклерный
ороситель /разбрызгиватель/
 

 
palmiraДата: Пятница, 05.05.2017, 02:04 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Репутация: 8
Статус: Offline
licencjodawca - лицензиар -
licencjobiorca - лицензиат -


Produkt krajowy brutto (PKB   - Валовой внутренний продукт (ВВП)

- hutnictwo żelaza - чёрная металлургия
- hutnictwo metali kolorowych - цветная металлургия

logo przedsiębiorstwa - логотип предприятия
obrót roczny – годовой оборот
cena rynkowa – рыночная стоимость
współpracownik – сотрудник
wzór (próbka) – образец (шаблон)
czysty zysk – чистая прибыль


- akredytywa dokumentowa - документарный аккредитив
- osoba prowadząca działalność - предприниматель
- dokumenty wysyłkowe - документы отправки -
- przetarg nieograniczony -открытый тендер -
- wartość umowna -договорная стоимость
- kara umowna - договорная неустойка
- mają zastosowanie - применяются

- list intencyjny - письмо о намерениях
- zamawiający - заказчик
- odpowiedzialność stron i siła wyższa - ответственность сторон и форс мажор
- oznakowanie - маркировка
- siedziba spółki - место нахождения фирмы
- statut - устав
- kapitał zakładowy - уставной капитал
- доверенность - pełnomocnictwo
- zarząd spółki - правление общества
- wartość bilansowa, wartość księgowa - балансовая стоимость  
- zamrożenie kapitału - замораживание капитала
- odpowiedzialność majątkowa - имущественная ответственность
- uchwała samoistna - фактическое постановление
- odpowiedzialność udziałowców- ответственность пайщиков
- notowania - котировки
- dopuścić papiery wartościowe do notowania giełdowego - допустить ценные бумаги к биржевой котировке


Zapytanie ofertowe- коммерческое предложение

Najemca- арендатор 

Podatek dochodowy- подоходный налог

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) - Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) - Государственный судебный реестр
Sprawozdanie finansowe - Финансовая отчетность
Balans (rachunkowość) - Бухгалтерский баланс
Rachunek zysków i strat - Отчет о прибылях и убытках
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych - Отчет о движении денежных средств
Papier wartościowy - Ценные бумаги
Majątek trwały, aktywa trwałe  - Основные средства
Majątek obrotowy, aktywa obrotowe - Текущие активы
Сообщение отредактировал palmira - Пятница, 05.05.2017, 02:27
 
Форум » Test category » Lingvopol » Польско-русский перевод (tłumaczenie rosyjskie-polsko)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Copyright MyCorp © 2019
Бесплатный хостинг uCoz